Styrelsen

Ledamöter

Ordförande
Torbjörn Halstensen, mobil: 076-7874072

Vice ordf.
Peter Persson, mobil: 070-5665504

Kassör
Mikael Nilsson, mobil: 070-5513148

Sekreterare
Anders Helldin, mobil: 0570-14800

Ledarmot
Sara Börjesson, mobil: 070-2416522

Suppleant
Jenny Kjellgren, mobil: 073-8495936

Suppleant
Anders Gustavsson

Valberedningen
Madelene Thorpman, mobil: 070-2867284

Valberedningen
Therese Nilsson, mobil: 070-2058095

En reaktion på “Styrelsen

  1. Åtagande kring Grönyteskötsel

    Vi har ett åtagande åt Er med grönyteskötsel runt fastigheten runt skolan i Adolfsfors. Det är ett stort ansvar eftersom det finns barn på området. Vi kan inte köra grönytemaskin och trimmer när barnen är på området eller står vid staket där vi ska klippa eller köra trimmer/röjsåg, (för barnens säkerhet).
    Det vore bra om ni kan framföra till rektor och personal på skolan att om det är möjligt att inte släppa ut barnen på de områden som klippning pågår, (säkerhetsmarginal 30 meter). Anser Conny att det INTE går att klippa pg av att det äventyrar barnens säkerhet så kommer han avsluta klippningen och återkommer vid annat tillfälle eller tar klippningen vid kommande ordinarie tillfälle. Hör gärna av Er om ni har funderingar. Med vänlig hälsning, Högab Mark och Anläggning AB / Ove Carlsson

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *