Stort TACK!

Till alla Er som deltog under arbetsdagarna på Adolfsfors skola och förskola den 18-19 september 2021!
Totalt deltog 30 personer och vi uppskattar arbetsinsatsen till 180 timmar plus förberedelser och planeringsarbete.

Allt detta och mer därtill fick vi gjort:

 • Lagning och flytt av gungor
 • Stubbfräsning
 • Flytt av strålkastare
 • Byte kylskåp
 • Fönsterbyte
 • Rensat och krattat ogräs samt rensat rabatter
 • Gjort rent asfaltytor och plattgångar
 • Justering av lekstuga
 • Tillverkning kiosk för lek
 • Rensat och kört skräp till tippen
 • Lagning elcentral
 • Fyllt på sand vid lekytor
 • Åtgärdat punkter från besiktningsprotokoll
 • Städning inne på skola
 • Byte av lampor och lysrör
 • Lagning bollförvaring
 • Montering plåtdetaljer på entrédörr
 • Montering ny flaggstång
 • Hämtning lekutrustning i Charlottenberg
 • Krattning löv
 • Lagning av staket runt skola och förskola
 • Plockat ner bollar från gympahallstak
 • Test av nya armaturer i gympahall
 • Diverse snickerier
 • Tvättning av dörrar och fönsterbleck
 • Plantering träd

Jättebra jobbat alla!

Mvh Thomas Börjesson och Styrelsen

INBJUDAN ARBETSHELG!

Kölabygdens uppväxtcenters ekonomisk förening äger och förvaltar fastigheterna vid Adolfsfors skola och förskola. Fastigheterna hyrs ut till Eda kommun som bedriver förskole- och skolverksamhet.

För att vi ska kunna ha en byskola här ute på bygden krävs ett ideélt engagemang. Därför brukar föreningen anordna arbetshelger där vi föräldrar med flera gör en hel del vaktmästeriuppgifter.

Vi fortsätter att genomföra traditionella arbetshelgen på ett lite annat sätt än tidigare och håller avstånd och så vidare!

Vi kommer att ha arbetshelg den 18-19 september med start kl 09.00 båda dagarna. Vi kommer att göra arbetsuppgifter i mindre grupper. Var och en tar med sig egen mat och fika. Har ni möjlighet så är ni varmt välkomna att delta båda dagarna.

Anmälan görs per sms till Thomas Börjesson på 070- 255 35 32 senast 9 september, detta för att kunna planera dagarna på ett bra sätt.

 

Mvh Styrelsen

 

Extra årsstämma

Styrelsen bjuder in till extra årsstämma söndagen 20/6 kl 18:00.
Detta pga röstning inför ändring av föreningens stadgar.
Deltagandet sker digitalt via länk. För att medverka mailar ni hanna_nilsson87@hotmail.com. Ni kommer sedan att få en länk skickad med en inbjudan till mötet. Detta fungerar enkelt i mobilen eller dator. För ytterligare frågor kan ni maila Hanna Nilsson.

Välkomna att delta.

Mvh Styrelsen

Stort TACK!

Till alla Er som deltog i arbetsdagarna på Adolfsfors skola den 17-18 april och 8-9 maj 2021! Totalt deltog 55 personer och vi uppskattar arbetsinsatsen till 330 timmar plus planeringsarbete.

Allt detta och mer därtill fick vi gjort:

 • Färdigställande av barnvagnsförråd
 • Fällning av dåliga träd
 • Återställning gräsmatta runt träd med matjord och gräsfrö
 • Målning skola och barnvagnsförråd
 • Justerat vedförvaring på förskola och rallat ved
 • Rensat och krattat ogräs samt rensat rabatter
 • Gjort rent asfaltytor och plattgångar
 • Rensat hängrännor
 • Oljning bänkar, gungställningar och staket
 • Rensat och kört skräp till tippen
 • Grävde bort gräs och lagt grus vid grillplatser
 • Fyllt på med sand vid lekytor
 • Åtgärdat punkter från besiktningsprotokoll
 • Bytt diskbänksarmaturer på avd Kohagen
 • Lagning av belysningsstolpe
 • Byggt ny trapp vid ingången till Fritids
 • Grävt ner ny brunn och justerat asfalt vid mottagningskök
 • Lagat lekutrustning
 • Krattning av löv
 • Monterat högtalare
 • Ordnat förvaringshyllor i barnvagnsförråd
 • Lagning vägg till pannrum
 • Städning vid pelletsbingen
 • Lagning uppe vid Äventyret
 • Lagning av staket runt skola och förskola
 • Plockat ner bollar från gympahallstak

 

 

 

Ordföranden har ordet

Mitt namn är Anders Helldin och jag har fått förtroendet att leda Kölabygdens Uppväxtcenters styrelsearbete kommande verksamhetsår, ett riktigt hedersuppdrag då jag verkligen brinner för skolan och vår fina bygd. Valberedningen föreslog följande styrelse som röstades igenom på Årsmötet 2021-03-28

 • Anders Helldin, Ordförande
 • Jeanette Widén, Vice Ordförande
 • Nils Andersson, Kassör
 • Hanna Nilsson, Sekreterare
 • Kristina Engström, Ledamot
 • Torbjörn Halstensen, Suppleant
 • Madelene Thorpman, Suppleant

Torbjörn Halstensen väljer att kliva av som ordförande då han känner att han inte kan kombinera familj och jobb med ordförandeskapet. Vi i styrelsen är dock mycket glada att vi fortsatt har tillgång till hans kompetens då han stannar kvar som suppleant. I övrigt tycker jag att ovanstående ”laguppställning” känns bra, det finns bred kompetens inom många områden vilket kommer behövas inför framtida utmaningar.

Vi har haft några händelserika år bakom oss med nedläggningshot av vår fina skola, men också invigning av de nya förskoleavdelningarna Stora och Lilla Ferdinand. Hotet om nedläggning av skolan finns dock fortfarande kvar så det är viktigt att vi tillsammans jobbar för att skolan ska bestå. Står vi enade så kan vi påverka skolans framtid.

Det vore förödande för vår bygd, faktiskt för hela Eda Kommun om politiker och tjänstemän som jobbar för centralisering och storskola i Charlottenberg får sin vilja igenom. En nedläggning skulle inte bara drabba barnfamiljer utan även påverka huspriserna negativt för alla husägare oavsett om de har barn eller inte. Men vi hoppas dock kunna övertyga våra politiker om fördelarna med mindre skolor, småskalighet och närhet, att de ska se styrkan hos en kommun som kan erbjuda en levande landsbygd. Många tror att människor kommer vilja förändra sin livssituation efter pandemin, se fördelarna med att bosätta sig på landsbygden, ge sina barn möjlighet att växa upp nära skog och natur.

Eda Kommun marknadsför sig med naturnära boenden, nära till sjöar, skola, golfbana och skidanläggning och då är det bra om de agerar därefter så att vi kan få folk att flytta hit och bosätta sig i vår fina bygd, i vår fina kommun.

Vi vill inte se avveckling, vi vill se utveckling och då behövs Adolfsfors skola och Kölabygdens Uppväxtcenter.

Kom ihåg! Vi har alla olika färdigheter. Om vi hjälps åt så kan vi tillsammans göra stor skillnad för att vår fina skola skall få finnas kvar. Därmed kan vi erbjuda våra barn goda möjligheter till en bra start i livet.

Vi välkomnar nya medlemmar, 200:- första året och sedan 100:- /år / familj. Swish till nr 123 38 94 284

Bästa hälsningar

Anders Helldin, Ordförande

Vårens arbetshelger 17-18 april och 8-9 maj

Så var det dags att planera för årets arbetshelger!

I år kommer vi att genomföra vårens traditionella arbetshelg på ett litet annat sätt än tidigare. Dels på grund av rådande situationen och dels för att vi behöver ha olika saker utförda i tid och att fler skall ha möjlighet att delta.

Så vi kommer att ha två arbetshelger. Den första helgen är 17-18 april och den andra helgen är 8-9 maj.

Arbetsuppgifter sker utomhus och uppdelat i mindre grupper.  Var och en tar med egen mat och fika.

Har ni möjlighet så är ni varmt välkomna att delta fler av dagarna.

Anmälan görs per sms till Thomas Börjesson på 070-255 35 32.

Mvh Styrelsen

Årsmöte söndagen 28/3 kl 18.00

Styrelsen bjuder in till årsmöte söndagen 28/3 kl 18.00.

På grund av rådande omständigheter och restriktioner kommer årsmötet hållas digitalt. Det sker via Google meet. För att medverka mailar du hanna_nilsson87@hotmail.com. Du kommer sedan att få en länk skickad till dig med en inbjudan till mötet. Det är enkelt att få detta att fungera i sin mobil eller dator.

För ytterligare frågor maila Hanna Nilsson eller ring Torbjörn Hallstensen 076-7874072.

Med vänliga hälsningar styrelsen.

Vårens arbetshelg 9-10 maj 2020

Nu är planeringen igång för vårens arbetshelg 9-10 maj 2020.

Så boka in datumet i er kalender. Inget krav att vara med båda dagarna, men ju fler vi är desto mer hinner vi med att göra för våra barn och vår skola.

Då vi följer allmänna rekommendationer angående Covid-19 så kommer vi att göra arbete utomhus uppdelade i mindre grupper, samt att vi även tar med egen mat och fika.

Inbjudan kommer ut till barnen via skolan, Facebook och Samrådsgruppen.

MVH Styrelsen